Ring og hør mere

Brokonstruktion

Brokonstruktion
- Kvalitetsbroer uanset typen

Bandholm Broen tilbyder et udvalg af broer af højeste kvalitet og med flere forskellige kompetencer.

Klare fordele

Lige meget hvilken af vores broer, du investerer i, køber du dig også en række fordele. Ved køb af både bådebroer og badebroer får du med Bandholm Broen praktiske og ressourcemæssige forhold. Vores broer har bl.a. ingen elementer over 6 meter, og det betyder nem transport og optimal pladsbesparelse over vinteren. Derudover er vores broer nemme at stille op og tage ned, da bundsektionerne kun skal forankres én gang, og resten således er så bekvemt som muligt at omrokere. På den måde er materialespildet minimalt ved den halvårlige op- og nedtagning, og broen er justerbar i højden efter bølgeforhold. Uanset om du investerer i bådebroer eller badebroer hos Bandholm Broen, er vores broer tilpasset, så de kan placeres næsten alle steder i dansk farvand.

Mange muligheder

Hver kunde har specifikke behov og forskellige forhold at tage hensyn til. Farvandet er varierende fra kyst til kyst, og brugen er afhængig af brugerne. Derfor har vi et bredt udsnit af løsninger, der kan tilpasses efter netop dine behov.

For nogle er badebroen den private adgang til de optimale badeforhold på lidt mere end bare soppedybde, mens den for andre broejere giver mulighed for større interaktion med naboerne ved kysten.

Ligegyldigt hvad kan bådebroen være den bekvemmelige løsning, der tillader let adgang til den nærtbeliggende og sikkert forankrede båd.

Fra vores hovedsæde i Roskilde varetager vi både opstilling af lystbåds- og speedbådsbroer. Der er desuden mulighed for flere anløbspladser, hvis rammen for sejladsen eksempelvis er større søfart eller søturisme.

Gangbroer

Også etablering af konstruktioner i mindre skala, såsom gangbroer, er noget, vi foretager. Tit er det ikke de meterlange badebroer til badefacilitet eller bådebroer til fortøjning, der er målsætningen, men blot en gangbar passage over vand. Det kan dreje sig om vandløb eller mindre kyst-til-kyst-passager – Bandholm Broen er en kompetent løsning i begge tilfælde.

Brokonstruktionen og de tilhørende brosektioner kan tilpasses behovet, så du kan spankulere let og sikkert hen over de udfordringer, naturen stiller. Således er gangbroen din vej til tørre fødder og en tilfredsstillende, varig løsning.

Tjek på kvalitet

Hos Bandholm Broen forsyner vi potentielle såvel som nuværende broejere med broer, hvor besværet er skåret væk. Det har allerede været tilfældet i Greve og på resten af Sjælland, hvor kunder springer i vandet fra vores badebroer, og bådejere lægger til ved vores bådebroer.

Kompetencen er først og fremmest de muligheder, vores produkt giver dig. Et fleksibelt produkt, der er i øjenhøjde med brugerens behov og kan rumme økonomiske fordele sammenlignet med traditionelle broanlæg. Vi sætter nemlig en ære i kompetence – både hvad angår kvalitet og service.

Er du interesseret i at høre nærmere om Bandholm Broen og vores produkter, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 22 74 39 65.


Rosenfeldt Marine Consult ApS - Orehøjvej 34 - 4000 Roskilde
Telefon: 22 74 39 65
bandholmbroen@gmail.com